Home Over Vimagro Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Hilko Hooijer (Hooijer Groep), voorzitter
  • Maurice BovĂ©e (MAG Creative Footwear), bestuurslid
  • Marcel Koppen (Adanti Nederland B.V), bestuurslid
  • Rutger Muller (Frans Muller Benelux B.V.), bestuurslid
  • mr. Charlotte Soons (Wissenraet Van Spaendonck Tilburg BV), secretaris/penningmeester

Secretariaat

Het secretariaat wordt uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck Tilburg en bestaat uit de volgende personen:

  • Mr. Charlotte Soons, secretaris/penningmeester
  • Barbra Poppelaars, office manager