Home Nieuws Autoriteit Consument & Markt (ACM) 23 januari 2018

Autoriteit Consument & Markt (ACM) 23 januari 2018

Deze bijeenkomst is interessant voor u als u uw leden wilt adviseren naar aanleiding van actuele ontwikkelingen op de markt of voor uw leden als die willen samenwerken met andere ondernemers. De uitnodiging treft u onderstaand aan. Deelname is kosteloos.

Aanmelden kan middels deze link.

De regels van de Mededingingswet
Iedere ondernemer heeft te maken met de Mededingingswet. Maar het is best ingewikkeld om de mededingingsregels toe te passen op de eigen situatie. Wat mag nu wel of niet onder welke omstandigheden? Wij horen vaak dat ondernemers twijfelen over toepassing van de regels en daarom maar afzien van samenwerking met andere partijen, bang voor sancties wanneer zij de wet onverhoopt toch overtreden. Dat is niet de bedoeling van de wet, die juist moet zorgen voor gezonde marktwerking. Na deze bijeenkomst weet u waar u op moet letten als het om samenwerking of adviestrajecten gaat.

Er is gelegenheid voor het stellen van vragen.
U kunt deze ook vooraf indienen. ACM probeert deze vervolgens zo goed mogelijk te behandelen in haar programma. ACM kan niet ingaan op specifieke casussen.

Programma
Tijdens het plenaire programma gaat de ACM in op de do’s and dont’s in het kader van samenwerking tussen ondernemingen. Daarnaast geeft ACM een toelichting op de mededingingsregels die gelden voor brancheorganisaties.

Deelsessies
Daarna zijn er vier deelsessies over onderwerpen gerelateerd aan de Mededingingswet. U kunt twee deelsessies kiezen:

1. Digitalisering en verticale overeenkomsten
2. Keurmerken
3. Mededinging en duurzaamheid
4. Mededingingstoezicht in de zorg


13.00 uur Inloop en registratie

13.30 uur Opening door dagvoorzitter

13.45 uur Toelichting op de Mededingingswet door ACM

14.30 uur Deelsessie 1

15.30 uur Pauze

15.45 uur Deelsessie 2

16.45 uur Borrel